Sådan installerer du dit Earthing produkt

Her finder du vejledning til hvordan slutter dit Earthing-produkt til et jordpunkt, samt skaber de bedste forudsætninger for en god Earthing-oplevelse.

1. Tilslutning af produktkablet

Til alle Earthing Evolution produkter medfølger der et 5 meter produktkabel.

  1. “Knappen” i den ene ende monterer du på produktet.
  2. I den anden ende sidder et 4 mm han-stik, som skal kobles til et jordpunkt*.

* Jordpunktet kan være et jordspyd der er stukket i jorden udenfor boligen eller en rørklemme monteret på et radiatorrør, der normalt også vil være forbundet til jord.

Earthing produktkabel (5m)

Produktkabel (5 m) Medfølger alle Earthing Evolution produkter.

Forlængerledning

Hvis du får brug for en forlængerledning mellem dit produktkabel og jordpunkt så kan du tilkøbe en 10 meter forlængerledning her.

2. Valg af jordpunkt

Der er flere muligheder for at koble dit produkt til Jorden:

2.1. Tilslutning via jordspyd (anbefales)
2.2. Tilslutning via radiator, gas eller vandrør
2.3. Tilslutning via en stikkontakt (frarådes)

2.1. Tilslutning til jord via Jordspyd

Vi anbefaler tilslutning via jordspyd, da det er den sikreste metode, til at få en ren, god jordforbindelse.

Jordspyddet stikkes godt ned i jorden. Helst i tæt, kompakt jord og gerne et stykke væk fra husmuren, hvor jorden ofte er lidt fugtigere end under et tagudspring (= bedre kontakt). Under meget tørre sommerperioder, er det en god idé at vande jorden. I forhold til de lange jordspyd der bruges til elektriske installationer taler vi dog i Earthing sammenhænge om meget små strømme af elektroner, hvorfor man normalt ikke skal være urolig for om jorden er god nok. Bemærk at det Earthing Evolution Jordspyd vi sælger, kan trækkes ud af holderen hvorpå den lange ledning sidder – det kan være en fordel hvis du skal bruge en hammer til at banke spyddet ned i jorden.

Fra jordspyddet skal man have jordledningen ind i huset. Det kan enten ske ved:

  • gennemboring af muren eller
  • gennemboring af vindueskarm eller
  • ved at trække ledningen i kanten af en dør- eller vinduesramme.

Ledningen består af en plastovertrukket wire i rustfrit stål og er meget robust. Det gør at man ofte uden problem kan lede ledningen ud i hjørnet af et vindue og lukke vinduet uden at kablet beskadiges.

Ledningen på Evolution jordspyddet er 15 meter lang, så den er lang nok til at nå op til 2 etage i et hus (og produktkablet giver 5 meter i tillæg). Hvis man bor højere op, eller har et stort hus, kan man tilkøbe en eller flere Earthing Evolution 10 meter forlængerledninger.

Earthing Evolution, jordspyd med 15 m kabel

Jordspyd med 15 m kabel skal købes separat til dit Earthing-produkt

Earthing jordspyd placeret i jorden

Jordspyd placeret i jorden

Earthing jordspyds-ledning klemt i kanten af et vindue

Kablet til jordspydet kan fx klemmes i kanten af et vindue

 

2.2. Tilslutning til jord via et jordet radiator-, gas- eller vandrør

Dette kan være enløsning hvis man bor højt oppe (over 2. sal), eller af andre årsager ikke kan bruge et jordspyd.

Jordingsbøjle til fast montering

Hvis man vil jordforbinde sit produkt til et radiator-, gas- eller vandrør, så skal man først vide med sikkerhed, at anlæggets rør IKKE er af plastik; kun metalrør kan bruges. Det vil typisk kun være nyere installationer der bruger plastrør. Gasrør vil som regel altid være af metal.

Maling er isolerende, så man må enten skrabe maling af eller finde et stykke der har bart metal. Der monterer man så jordingsbøjlen, og derefter monterer man produktkablets han-stik i den lille spændenippel.

Det er vigtigt at det hele er spændt godt fast, så man sikrer sig en god forbindelse.

Krokodilleklemme til midlertidig montering

Til midlertidig jording, fx på rejser, kan man bruge en krokodilleklemme der er nem og hurtig at montere på et vandrør. Da den nemt kan falde af er den IKKE egnet til permanent brug i hjemmet.

Earthing produktledning monteret i en Earthing jordingsbøjle til vand, gas og radiatorrør

Jordingsbøjle til fast montering på metalrør. Her vist med produktkablets han-stik monteret i spændenipplen.

Krokodilleklemme med et Earthing produktkabel, monteret på et radiatorrør

Krokodilleklemme til midlertidig montering på metalrør. Bemærk dette er IKKE er egnet til en fast installation i hjemmet.

2.3. Tilslutning til jord via en stikkontakt

Nogle kunder spørger om man ikke kan bruge jordbenet i en almindelig elektrisk stikkontakt, ligesom man f.eks. ser det brugt i USA.

Dette kan være en praktisk løsning, men det er stadig noget vi fraråder.

Ved benyttelse af jordbenet i en stikkontakt – som man vel og mærke skal sikre sig virkelig ER korrekt jordet – er der flere forhold at tage i betragtning. Dels skal man sikre sig at der rent faktisk er jord koblet til det “tredje hul” i stikkontakten. Det forekommer at der er monteret jordede stikkontakter, uden at der faktisk er tilkoblet jord inde i stikkontakten. Det næste er, at jorden skal være korrekt installeret, hvilket heller ikke altid er tilfældet. En enkel måde at tjekke dette på, er at bruge en stikkontakt tester. Den viser både om der er jord, og om den er installeret korrekt.

Et andet forhold er, at jordbenet i en stikkontakt vil være påvirket af en eller anden grad af ”beskidt strøm”. Dette sker fordi jordledningen bliver induktivt ”smittet” af støj, fra de elektriske ledninger den ligger opad igennem husets elinstallationer. Konsekvensen er, at man ikke får en så “ren” og støjfri jord som man vil få med et jordspyd. For at måle graden af støj skal man bruge et specialinstrument eller fx et oscilloskop.

Af de grunde anbefaler vi således ikke at man jorder sine Earthing produkter i en stikkontakt. Hvis man, på eget ansvar, alligevel vælger at gøre det, så bør man først opmåle stikkontakten, for at sikre at kvaliteten på jordforbindelsen er acceptabel.

Man bør være særlig kritisk når et Earthing produkt skal bruges under søvn, eller af en sensitiv person. Man kan være mindre kritisk hvis det handler om at jordforbinde en måtte, som man vil bruge ved sin computer.

Brug af ældre jordingsudstyr sammen med dit nye Earthing Evolution produkt

Hvis du har jordingsudstyr (fx et jordspyd) fra Barefoot Connections i USA, så kan du via en Earthing Evolution-adapter genbruge dette til de nye Earthing Evolution-produkter (hvis du har du købt earthingprodukter fra Q Living i perioden 2010-2017 eller fra Barfodet i perioden 2012-2018, er det den 1 generations earthing udstyr fra Barefoot Connections).

Adapteren har et 4 mm hun-stik, hvor du tilslutter ledningen fra dit Evolution-produkt. I den anden ende sidder der er 4,7 mm han-stik, som du tilslutter jordingen fra Barefoot Connections.

Alle Evolution-produkter følger ESD standarden, og har en 10 mm trykknap-tilslutning og 4 mm han- og hunstik. Alle produkter fra Barefoot Connections har en 4 mm trykknap og 4,7 mm han- og hunstik.

Om Earthing, EMF og god søvn

At have jordforbindelse under søvnen er fantastisk, men der er naturligvis også andre faktorer der medvirker til en optimal søvn. At sove i et køligt og helt mørkt soveværelse, eller ikke at udsætte sig for blåt lys (fx fra skærme) før sengetid er et par vigtige eksempler.

En anden vigtig faktor – som er ukendt for de fleste – er at minimere niveauet af EMF (elektromagnetisk stråling og felter) i soveværelset. Dette gælder både elektriske og magnetiske felter omkring sengen, samt niveauet af mikrobølgestråling fra trådløs teknologi (wi-fi, mobilmaster, smarte elmålere, osv). Man skal ikke lede længe for at finde mange studier der linker EMF til søvnproblemer.

Vi anbefaler alle vores kunder at minimere sin eksponering for EMF, og har samlet nogle praktiske råd omkring dette på denne side.

Læs også

Earthing tilbehør