Sådan installerer du dit Earthing produkt

Her finder du vejledning til hvordan slutter dit Earthing-produkt til et jordpunkt, samt skaber de bedste forudsætninger for en god Earthing-oplevelse.

1. Tilslutning af produktkablet
2. Valg af jordpunkt
3. Brug gammelt og nyt Earthingudstyr sammen
4. Brug af flere Earthing produkter i samme hjem

1. Tilslutning af produktkablet

Til alle Earthing produkter medfølger der et 5 meter produktkabel.

  1. “Knappen” i den ene ende monterer du på produktet.
  2. I den anden ende sidder et 4 mm han-stik, som skal kobles til et jordpunkt (Se Trin 2. Valg af jordpunkt).

Forlængerledning

Hvis du får brug for en forlængerledning mellem dit produktkabel og jordpunkt så kan du tilkøbe en 10 meter forlængerledning her.

Produktkabel til Earthing | 5 meter lige kabel

Produktkabel (5 m) Medfølger alle Earthing produkter.

2. Valg af jordpunkt

Der er flere muligheder for at koble dit produkt til Jorden:

2.1. Tilslutning via jordspyd (anbefales)
2.2. Tilslutning via radiator, gas eller vandrør
2.3. Tilslutning via en stikkontakt (frarådes)

2.1. Tilslutning til jord via Jordspyd

Vi anbefaler tilslutning via jordspyd, da det er den sikreste metode, til at få en ren, god jordforbindelse.

Jordspyddet stikkes godt ned i jorden. Helst i tæt, kompakt jord og gerne et stykke væk fra husmuren, hvor jorden ofte er lidt fugtigere end under et tagudspring (= bedre kontakt). Under meget tørre sommerperioder, er det en god idé at vande jorden. I forhold til de lange jordspyd der bruges til elektriske installationer taler vi dog i Earthing sammenhænge om meget små strømme af elektroner, hvorfor man normalt ikke skal være urolig for om jorden er god nok. 

Fra jordspyddet skal man have jordledningen ind i huset. Det kan enten ske ved:

  • gennemboring af muren eller
  • gennemboring af vindueskarm eller
  • ved at trække ledningen i kanten af en dør- eller vinduesramme.

De fleste vælger sidstnævnte alternativ. Ledningen består af en plastovertrukket wire i rustfrit stål og er meget robust. Det gør at man ofte uden problem kan lede ledningen ud i hjørnet af et vindue og lukke vinduet uden at kablet beskadiges.

Ledningen på Evolution jordspyddet er 15 meter lang, så den er lang nok til at nå op til 2 etage i et hus (og produktkablet giver 5 meter i tillæg). Hvis man bor højere op, eller har et stort hus, kan man tilkøbe en eller flere Earthing 10 meter forlængerledninger.

Jordspyd med 15 m kabel skal købes separat til dit Earthing-produkt

Jordspyd til Earthing med 15 m kabel
Earthing jordspyd placeret i jorden

Jordspyd placeret i jorden

Earthing jordspyds-ledning klemt i kanten af et vindue

Kablet til jordspydet kan fx klemmes i kanten af et vindue

Hvis du vil bruge jordspyd kan du få brug for disse produkter

2.2. Tilslutning til jord via et jordet radiator-, gas- eller vandrør

Dette kan være en løsning hvis man bor højt oppe (over 2. sal), eller af andre årsager ikke kan bruge et jordspyd.

Jordingsbøjle til fast montering

Hvis man vil jordforbinde sit produkt til et radiator-, gas- eller vandrør, så skal man først vide med sikkerhed, at anlæggets rør IKKE er af plastik; kun metalrør kan bruges. Det vil typisk kun være nyere installationer der bruger plastrør. Gasrør vil som regel altid være af metal.

Maling er isolerende, så man må enten skrabe maling af eller finde et stykke der har bart metal. Der monterer man så jordingsbøjlen, og derefter monterer man produktkablets han-stik i den lille spændenippel.

Det er vigtigt at det hele er spændt godt fast, så man sikrer sig en god forbindelse.

Krokodilleklemme til midlertidig montering

Til midlertidig jording, fx på rejser, kan man bruge en krokodilleklemme der er nem og hurtig at montere på et vandrør. Da den nemt kan falde af er den IKKE egnet til permanent brug i hjemmet.

Jordingsbøjle til fast montering på metalrør. Her vist med produktkablets han-stik monteret i spændenipplen.

Earthing produktledning monteret i en Earthing jordingsbøjle til vand, gas og radiatorrør

Krokodilleklemme til midlertidig montering på metalrør. Bemærk dette er IKKE er egnet til en fast installation i hjemmet.

Krokodilleklemme med et Earthing produktkabel, monteret på et radiatorrør

Hvis du vil bruge jordingsbøjle, kan du få brug for disse produkter

2.3. Tilslutning til jord via en stikkontakt

Mange forhandlere af Earthingprodukter foreslår at bruge jordbenet i en almindelig elektrisk stikkontakt, til at jordforbinde sit Earthingprodukt. Det er også en meget praktisk løsning. Især hvis man ikke bor tæt på jorden.

Dette er dog en løsning vi normalt fraråder.

Der er flere usikkerhed forbundet med jording i en stikkontakt, så ud fra et forsigtighedsprincip mener vi ikke at det er en god løsning. Usikkerheden handler om kvaliteten af den jordforbindelse man får.

  • Er jordingen korrekt udført? Det er almindeligt forekommende at der er monteret jordede stikkontakter (med 3 huller) uden at der faktisk er tilkoblet jord inde i stikkontakten. I det tilfælde virker Earthingprodukter ikke. I mere sjældne tilfælde kan det også ske at jorden ikke er korrekt installeret.

    Ovenstående to punkter kan kontrolleres med en stikkontakt tester. Den viser både om der er jord, og om den er installeret korrekt. Alternativt kan du få en elektriker til at tjekke det for dig.  

  • Støj? Jordbenet i en stikkontakt vil være påvirket af en eller anden grad af støj. Dette sker fordi jordledningen bliver induktivt ”smittet” af støj, fra de elektriske ledninger den ligger opad igennem husets elinstallationer. Konsekvensen er, at man ikke får en så “ren” og støjfri jord som man vil få med et jordspyd. For at måle graden af støj skal man bruge et specialinstrument eller fx et oscilloskop.

Af de grunde anbefaler vi ikke at man jorder sine Earthing produkter i en stikkontakt.

Man bør være særlig kritisk når et Earthing produkt skal bruges under søvn, eller af en sensitiv person. Man kan være mindre kritisk hvis det fx handler om at jordforbinde en måtte, som man vil bruge ved sin computer.

3. Brug gammelt og nyt Earthingudstyr sammen

3.1. Brug et nyere Earthing produkt med et gammelt jordingsudstyr

Har du jordingsudstyr (fx et jordspyd) fra Barefoot Connections* i USA, kan du via en Earthing-adapter genbruge det til et af de nyere Earthing produkter (EVOLTUTION eller PREMIUM).

* Har du købt dit earthingprodukt fra Q Living i perioden 2010-2017 eller fra Barfodet i perioden 2012-2018, er det den 1 generations earthing udstyr fra Barefoot Connections.

Adapteren har et 4 mm hun-stik, hvor du tilslutter ledningen fra dit nye Earthing produkt (Evolution eller Premium). I den anden ende sidder der er 4,7 mm han-stik, som du tilslutter jordingen fra Barefoot Connections.

EVOLUTION og PREMIUM-produkter følger ESD standarden, og har en 10 mm trykknap-tilslutning og 4 mm han- og hunstik.

Barefoot Connections produkter har en 4 mm trykknap og 4,7 mm han- og hunstik.

3.2. Brug et ældre Earthing produkt med et nyt jordingsudstyr

Har du et ældre Earthing produkt som stadig virker (Fra Barefood Connections), men har du brug for at købe jordingsudstyr (fx jordspyd) hos Q Living?

Det kan du hvis du bruger denne adapter mellem det nye jordingsudstyr og dit gamle Earthing produkt. 

4. Brug af flere Earthing produkter i samme hjem

Har du flere Earthing produkter i samme hjem, kan du i mange tilfælde bruge samme jordforbindelse. Ønsker du at bruge den samme jordforbindelse til flere Earthing produkter, kan du få brug for et af vores fordelerstik og evt. en forlængerledning:

Om Earthing, EMF og god søvn

At have jordforbindelse under søvnen er fantastisk, men der er naturligvis også andre faktorer der medvirker til en optimal søvn. At sove i et køligt og helt mørkt soveværelse, eller ikke at udsætte sig for blåt lys (fx fra skærme) før sengetid er et par vigtige eksempler.

En anden vigtig faktor – som er ukendt for de fleste – er at minimere niveauet af EMF (elektromagnetisk stråling og felter) i soveværelset. Dette gælder både elektriske og magnetiske felter omkring sengen, samt niveauet af mikrobølgestråling fra trådløs teknologi (wi-fi, mobilmaster, smarte elmålere, osv). Man skal ikke lede længe for at finde mange studier der linker EMF til søvnproblemer.

Kvinde der vågner op i et godt sovemiljø uden MEF

Vi anbefaler alle vores kunder at minimere sin eksponering for EMF, og har samlet nogle praktiske råd omkring dette på denne side.

Læs mere om EMF og det gode sovemiljø