EMF og det gode sovemiljø

Grundlæggende råd om hvordan du kan reducere din eksponering for EMF, og give dig selv de bedste forudsætninger for en god nattesøvn og Earthing oplevelse.

Hvad er EMF?

EMF er en betegnelse der ofte bruges om elektromagnetiske felter og stråling, der omgiver os i hverdagen.

Denne “elektrosmog” stammer fra fx mobiltelefoni, computere, wifi, elektriske installationer, “smarte” produkter mm.

Tegning visende eksempler på EMF eksponering i hverdagen, fra wifi, mobilmaster, trådløs teknologi, elinstallationer mm

Hvorfor er EMF relevant for dig?

Ligesom Earthing kan påvirke din søvn og dit helbred på en god måde, kan EMF påvirke din søvn og dit helbred på en dårlig måde. Viden om EMF kan gøre dig istand til at forbedre dit sovemiljø, samt optimere brugen af dit Earthing udstyr.

EMF er ikke et emne der skrives meget om på udenlandske sider om Earthing. Fordi vi har erfaring med kunder der er el-overfølsomme, og med opmåling af elektromagnetiske felter, vil vi nævne hvordan du kan være ekstra omhyggelig med at installere dit udstyr. Det gælder især følsomme personer (inklusive børn og syge mennesker), samt i soveværelset, da vores kroppe er særligt sensitive når vi sover.

Det sidste ord er endnu ikke sagt i debatten om, i hvor høj en grad vores søvn og helbred påvirkes af elektromagnetiske felter. Det er op til den enkelte at vurdere, om det er noget man vil tage hensyn til.

Vores klare opfattelse og kliniske erfaring er, at man i høj grad kan forbedre sin søvn og sit helbred, ved at skabe et sovemiljø der er så frit for elektromagnetisk støj, som det er praktisk muligt.

Vi anbefaler at følge forsigtighedsprincippet!

Grafik visende eksempler på EMF eksponering i hverdagen, fra wifi, mobil, trådløs teknologi, højspændingsmaster mm

Råd til at reducere din eksponering for elektromagnetiske felter

Elektromagnetisk stråling og felter (EMF) har i mange år været koblet til bl.a. søvnproblemer, og der er mange studier der har set på den sammenhæng.

Med nedenstående grundlæggende råd kan du ofte gøre meget for at reducere din totale eksponering for EMF i hjemmet og soveværelset. Det vil gavne din nattesøvn og dit helbred, uanset om du også bruger Earthing eller ej.

Højfrekvente mikrobølger:

Alle trådløse teknologier kommunikerer med radiofrekvent stråling (RF) og vi ser i dag en eksplosiv udvikling i antallet produkter der bruger trådløs kommunikation.

 • Trådløse routere (Wi-Fi) udsender mikrobølger og bør ikke være tæt på soveværelset. Hvis det ikke kan undgås så sæt i det mindste et tænd/slukur (timer) på den, så at den slukker af sig selv om natten. Endnu bedre: brug kablede løsninger og sluk den trådløse sender på din laptop, samt husk at slå den trådløse transmission fra i din router. Hvis du ikke ønsker at leve uden Wi-Fi, så overvej at bruge en lavstrålende Eco Wi-Fi router.
 • Andre typiske kilder til højfrekvent mikrobølgestråling er mobilmaster og mobiltelefoner, tændte computere eller iPads med det trådløse net (Wi-Fi) aktiveret, babyalarmer (der findes dog lavt-strålende varianter), smarte elmålere, trådløse tyverialarmer eller andre trådløse gadgets. Undgå så vidt muligt at have disse kilder tæt på dit soveværelse.
 • En moderne mobiltelefon har ofte mindst 4 forskellige sendere der hver især kan tændes / slukkes i telefonens indstillinger (telefon, data, wifi, bluetooth, NFC, GPS). Hvis du har telefonen tæt på sengen når du sover kan du med fordel slukke for dem alle ved at sætte telefonen i fly-mode, eller evt. kun aktivere telefon-delen. Alarmen virker også i fly-mode. Du kan i tillæg vælge at lægge telefonen i en afskærmende mobilpose.
 • Internet of Things (IOT) og “Smarte produkter”. Der er et stigende pres imod at alt skal på internettet, og vores hjem skal fyldes med ”smarte” produkter. Smarte forbrugsmålere, smarte sensorer, smart belysning, smart styring af dit og dat. Smart er blevet et andet ord for trådløs – men hvor smart er det at fylde sit hjem med dimser der udsender mikrobølger efter forgodtbefindende? Gå efter kablede løsninger!
 • De trådløse DECT telefoner, er heldigvis hastigt på vej ud. De er forfærdelige at have i et soveværelse, da base-stationen udsender høje niveauer af mikrobølgestråling 24/7. Det er ødelæggende for en god nattesøvn at have sådan en telefon i soveværelset!

Ja – det er svært at undgå mikrobølger som vores samfund ser ud i dag! 🙂 Men bare du er lidt bevidst om kilderne så har du muligheden for at gøre noget ved dem.

Elektriske felter:

Lavfrekvente (LF) elektriske felter finder man omkring husets 220V installation, og de kabler eller apparater, der er sluttet til en stikkontakt. Hvis der er spænding på en almindelig elledning så er der elektriske felter.

 • Hold dit soveværelse så frit som muligt for elektriske apparater, og dem du alligevel har der placeres med fordel væk fra sengen. Gerne mindst 1-1½ meter væk. Et kablet (220V) vækkeur/radio placeret på natbordet, kan afgive kraftige felter. Dette kan med fordel erstattes med en batteridrevet udgave.
 • Hvis din seng står op af en væg, så tænk på hvad der er af kabler i væggen, og hvad evt. står på den anden side. Hvis der fx er et fjernsyn, et køleskab eller en eltavle så vil dette skabe felter der kan nå din seng. Dette kan man måle, fx med en Cornet måler. Om nødvendigt kan man flytte sengen lidt ud fra væggen.
 • Elektriske ledninger, el-skinner og uglereder af diverse kabler inducerer elektriske spændinger i din krop, hvis du er tæt på dem. Det man også kalder kropsspænding eller “body-volt”. Så undgå at have den slags for tæt på din seng, eller fx tæt på dine fødder hvor du sidder ved din computer. Skærmede ledninger og skærmede lamper afgiver i stort set ingen elektriske felter, og er et meget bedre alternativ omkring fx seng og skrivebord.
 • Brug gerne et multimeter eller et body volt målesæt til at måle din kropsspænding, fx i sengen. Det er en enkel og brugbar metode til at tjekke din soveplads for elektriske felter, og en hjælp til at reducere dem, da effekten af forskellige tiltag enkelt kan vurderes. 
 • Hvis du vil gå all-in, så prøv at slukke for sikringerne til soveværelset hver nat i fx en uge, således at værelset er spændingsløst når du sover. Nogle oplever at dette giver en væsentligt øget ro og forbedret søvnkvalitet! Hvis du oplever det samme kan du overveje at investere i en netfrakobler, der automatisk bryder strømmen til soveværelset, så snart du slukker sengelampen.    
 • Metal, og andre ledende materialer, virker ofte som en “passive antenne”, der opsamler og udbreder elektriske felter. Derfor er det i denne sammenhæng ikke er en fordel at have metal i sin sengebund eller -ramme – især ikke i kombination med, at du har elektriske ledninger tæt på sengen, eller at sengen står helt op af en væg med kraftige felter fra elektriske installationer.
 • Et andet eksempel på en uheldig kombination af ovenstående, er et elektrisk hæve-sænke skrivebord, med et metalstativ hvori der hænger en masse kabler, samt en elmotor med spænding på. Undgå gerne at have computerkabler mm tæt på metalstativet, og hiv stikket til hæve-sænke bordet ud når du ikke skal bruge el-motoren.
 • Af samme anledning ville vi ikke anbefale at købe en vandseng eller en elektrisk elevations-seng uden først at opmåle hvilke felter den afgiver i stand-by mode. Hvis man har en elevations-seng kan man med fordel hive stikket ud om natten, så man er sikker på, at der ikke er spænding på.
 • Brug så vidt muligt stikkontakter med jordforbindelse. En bærbar computer, der er koblet til en jordet stikkontakt (med 3 ben), stråler ofte kun ca. 1/10 af hvad den gør, hvis den ikke er jordet. En bærbar på batteridrift stråler ikke så meget. Det i særdeleshed værste vi har opmålt er en MacBook Pro med aluminium chassis og med strømforsyningen sluttet til en stikkontakt uden jord. Der har vi målt en body volt på ca. 100 Volt, hvilket er 100 gange mere end det bygningsbiologer kalder for “ekstremt” (1 V / 1000 mV)!

Magnetiske felter:

Lavfrekvente (LF) magnetiske felter opstår der hvor der flyder en strøm. Typiske kilder er fx elmotorer, elevationssenge, højspændings-ledninger, el-tavler, fejl i elinstallationer, elvarme (med enkeltleder) i gulve, mm.

 • De typiske råd omkring magnetisk efelter og sovepladser er allered nævnt, under Elektriske felter: Undgå elevationssenge (især med strøm på) og sov ikke tæt på en eltavle, på pumper og motorer, på køleskabe osv.

Beskidt strøm (“dirty electricity”):

Dirty electricity er en betegnelse der bruges for at beskrive elektrisk støj (transienter), der kan forekomme i vores elektriske installationer, og som kan udsendes fra ledninger og udstyr der er koblet til installationerne.

Ledninger kan på denne måde virke som antenner, der sender støj ud i sine omgivelser. Se evt. mere her i dette nyhedsindslag om beskidt strøm og elsparepærer.

 • Undgå lysstofrør og elsparepærer, der er kendte for at generere meget højfrekvent støj (som demonstreret af Dr. Magda Havas her). Brug hellere de gamle glødepærer eller de halogenpærer, der ligner de gamle pærer. Det er sværere at sige noget sikkert om de nye LED pærer. Nogle er meget fine og støjfrie, men andre er ikke. Så indtil vi er i stand til at anbefale de rigtige mærker holder vi os til at anbefale de andre typer.
 • Andre kilder til beskidt strøm er fx lysdæmpere/dimmers og moderne (switch mode supply) strømforsyninger, som vi bruger til laptops, mobiltelefoner og mange andre ting. De ældre, tunge jernkerne transformatorer er bedre. Det er kort sagt ikke nogen fordel at have dem koblet ind i dit soveværelse under natten.
 • Nogle nyere, og meget kraftige kilder til beskidt strøm, er induktionskomfurer, samt inverterne i solcelleanlæg og i ladestationer til elbiler.
 • Vi har skrevet meget mere om dirty electricity her, i vores produktkategori for beskidt strøm. Der finder du også filtre, der kan hjælpe med at reducere problemet.

Gør det selv – eller få os til at hjælpe dig

Ovenstående råd kan ofte implementeres uden videre hjælpemidler.

Hvis du vil gå lidt mere systematisk til værks, kan du med fordel anskaffe dig en elektrosmog måler, der gør den usynlige verden synlig. Det er en stor hjælp til at identificere EMF kilder, gøre noget ved dem, og verificere at resultatet blev som ønsket.

Til dette formål kan vi varmt anbefale den nye Cornet ED88T PLus 5G elektrosmog måler, eller nogle af vores andre gode EMF målere, til både RF/HF stråling, LF elektriske- og magnetiske felter og beskidt strøm.

Vi hjælper også kunder med ovenstående typer af “oprydninger”, og kommer også gerne og hjælper dig! Læs mere under Måling af mobilstråling og elektromagnetiske felter.

Få hjælp til at skabe et sundt, godt sovemiljø

Mere information

 1. Om Earthing og EMF, fra den Australske producent af de nye Earthing produkter
 2. Artikler fra Earthing Instituttet, hvor de redegør for deres syn på EMF i fht Earthing