Beskidt strøm

Viser alle 10 resultater

Beskidt strøm (dirty electricity)

Når strømførende ledninger udsender elektromagnetisk stråling
Her kan du finde udstyr til måling og bortfiltrering af beskidt strøm. Beskidt strøm er en term der bruges til at beskrive problemet med uønsket elektromagnetisk forurening, eller “støj”, der rider rundt i elektriske ledninger bl.a. i husets 220V elinstallation. Læs mere om beskidt strøm


Hvad er beskidt strøm?

Fænomenet omtales også som dirty electricity, dirty power eller elektromagnetisk interferens (EMI).

Denne form for elektrisk støj er ikke bare potentielt skadeligt for elektronik og andre enheder, der er koblet til dit elnet, men også for de mennesker og dyr der opholder sig i huset. Husets elsystem bliver i praksis én stor antenne, og støjen udsendes som radiobølger fra ledninger, lamper, computere og andre enheder der er tilsluttet det forurenede elsystem.

Det kan påvirke os og støjen kan måles i vores krop hvis vi fx sidder i nærheden af en energisparepære.

Negativ påvirkning af helbredet

Forskning peger på, at beskidt strøm kan medvirke til øgede forekomster af kræft, diabetes, kronisk træthedssyndrom, hjerteproblemer, hovedpine, angst, astma, hudproblemer, søvnløshed, ADD/ADHD symptomer, en generel svækkelse af immunforsvaret, neurologiske problemer og forværring af fx sklerose.

Mange sensitive mennesker, fx med EHS, oplever beskidt strøm som særligt forstyrrende og "aggressivt" for sit system.

Det er derfor klogt at være på forkant, og så vidt muligt minimere denne potentielt toksiske miljøbelastning i sit hjem og soveværelse.

Ren strøm vs. beskidt strøm

"Ren strøm" har en blød sinuskurve der svinger med 50 perioder per sekund (50 Hz). "Beskidt strøm" er højfrekvent støj i frekvensområdet fra 1000 Hz og opefter.

Det vil sige, at den harmoniske sinuskurve brydes med en masse takkede udsving.

Man kan også sige det sådan, at der i beskidt strøm, er kommet højfrekvent elektromagnetisk støj ind i elnettets lavfrekvente strøm. Det kan have betydning for holdbarheden af dine elektriske apparater, men det kan også have negative påvirkninger af dit helbred.

Billedet herunder viser forskellen mellem den elektriske støj der genereres af en almindelig glødepære hhv. en sparepære. Det blå signal (Air) er målt i luften, 50 cm fra pæren. Det røde signal (Wire) er målt på elledningen, efter frafiltrering af elnettets grundlæggende 60 Hz cyklus (USA). Det ses tydeligt hvor meget støj vores krop kan blive udsat for, når vi opholder os i et miljø med beskidt strøm.

Solcelleanlæg genererer normalt store mængder beskidt strøm i de invertere der omformer solcellernes jævnstrøm til 220 volt vekselstrøm. Så "grøn energi" er desværre ikke altid ensbetydende med sund energi.

dirty electricity beskidt stroem emi 1

Billedet er lånt fra Dr. Magda Havas

I de fleste bygninger, hvor der er installeret elektricitet, er der som regel betydelige forekomster af beskidt strøm. Problemet er stigende.

Links til mere information

Du kan finde meget nyttig viden ved at Google på "dirty electricity health". Stetzer Electric, der producerer Stetzerizer filtre, har også samlet information og forskning på deres hjemmeside. Se fx også denne rapport fra Magda Havas og David Stetzer: Dirty Electricity and Electrical Hypersensitivity: Five Case Studies

Hvor kommer beskidt strøm fra?

Beskidt strøm kan komme ind i din bolig via den lokale elforsyning, fra naboerne, og den kan blive genereret af forskellige enheder i dit eget hjem. Almindelige kilder til beskidt strøm er fx induktionskomfurer, lysdæmpere, fjernsyn, computere, energisparepærer og lysstofrør, samt frekvensstyrede motorer i fx vaskemaskiner og varmepumper. Enhver moderne enhed, der har en strømforsyning ("switched mode power supply") vil skabe støj.

 

Udover, at beskidt strøm "rider" rundt som støj på husets elledninger, så udstråles den også som radiobølger fra de elektriske installationer og fra ledningerne. Ledninger, elektriske apparater og installationer kan på denne måde virke som antenner, der sender radiofrekvent stråling (beskidt strøm) ud i sine omgivelser - fx der hvor vi opholder os.

Sådan undgår du beskidt strøm

Undgå lysstofrør og elsparepærer, der er kendte for at generere meget højfrekvent støj (i tillæg til risikoen for lækage af kviksølvdampe). Brug hellere de gamle glødepærer, halogenpærer eller (med reservation) de nye LED pærer. Nogle LED pærer støjer også meget.

Undgå så vidt muligt de kraftigste støjkilder: solcelleanlæg og induktionskomfurer.

Undgå lysdæmpere. Sluk så vidt muligt for de strømforsyninger, som bruges til laptops, mobiltelefoner og mange andre ting.

Sørg så vidt muligt for, at holde størst mulig afstand til kilder der udsender beskidt strøm. Den skadelige effekt er større, jo tættere man opholder sig på kilden til den beskidte strøm (og ledninger der udstråler beskidt strøm).

Beskidt strøm kan fjernes aktivt

Det er altid bedre at forebygge end at helbrede, men i det omfang man ikke kan få reduceret graden af beskidt strøm tilstrækkeligt ved at undgå støjkilderne, så kan man benytte sig af særlige filtre, der kobles på elnettet for at reducere graden af beskidt strøm.

Filtre sætter man i stikkontakterne, og de reducerer så den beskidte strøm på den kreds, hvorpå den sidder. En anden fin løsning, som især anbefales til soveværelset, er at bruge en netfrakobler der gør soveværelset spændingsløst om natten. På den måde undgår man både lavfrekvente elektriske felter og beskidt strøm i soveværelset, hvor kroppen har brug for ro.

Vi tilbyder flere forskellige typer af filtre mod beskidt strøm. Vi forhandler også en beskidtstrøms-måler, du kan bruge til at måle graden af beskidt strøm, og til at hjælpe dig vurdere hvor mange filtre du har brug for, og hvor de bedst placeres. Hvis du er sensitiv, har EHS eller bare ønsker at proaktivt minimere din eksponering for EMF, så er det en rigtig god idé at eje en måler til beskidt strøm, samt fx en Cornet ED88TPlus, der kan måle de 3 andre vigtige typer af EMF (HF/RF stråling, samt lavfrekvente elektriske- og magnetiske felter).

Videoer med mere information om beskidt strøm

Canadisk TV - 4 små klip om beskidt strøm

Multipel Sclerose, MS og beskidt strøm

Dr. Magda Havas beskriver bl.a. hvordan reduktion af beskidt strøm i boligen viste sig at have dramatiske effekter på patienter med MS.

Dr. Sam Milham demonstrerer beskidt strøm

Interview med epidemiologen Samuel Milham, forfatter til bogen "Dirty Electricity". Et par minutter inde i videoen demonstrerer han meget tydeligt hvordan beskidt strøm kan sprede sig rundt i hele boligen.