Stetzerizer Microsurge Meter, Måler til “beskidt strøm” (Dirty Electricity)

1.150 kr.

Stetzerizer Microsurge Meter er et brugervenligt måleapparat til måling af “beskidt strøm” (Dirty Electricity) i boligens 220 V elsystem. Beskidt strøm er en ofte overset og undervurderet form for EMF, og den kan opleves særdeles forstyrrende for sensitive personer, fx med EHS.

Måleren sættes i en stikkontakt, og displayet viser et tal der afspejler niveauet af beskidt strøm på den målte kreds. På den måde kan du enkelt gå boligen igennem og få et billede af de generelle niveauer, samt identificere og reducere forskellige støjkilder der forurener boligens el-installation.

Det er også meget anbefalelsesværdigt at have denne måler, når man installerer filtre mod beskidt strøm. Målingerne guider dig til hvor filtrene bedst placeres, samt hvor mange du skal bruge for at opnå den ønskede reduktion af beskidt strøm. Målet er at få værdierne ned under 50 GS Units, og gerne lavere.