Handelsbetingelser

Følgende handelsbetingelser er gældende for netbutikkerne www.earthing.dk og https://qliving.com. Begge netbutikker ejes og drives af Q Living Aps.

Nyt online klagesystem

Fra d. 15 februar 2016, skal alle webshops henvise til et online EU-klagesystem.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret ved køb af varer

Du har 14 dages fortrydelsesret på varer købt i vores Webshop.

 • Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.
 • Du skal selv afholde omkostningen for at returnere pakken. Hvis du vælger at nægte modtagelsen af pakken bliver den automatisk sendt retur. Pakker til Q Living leveres med omdeling (Du kan se priserne her.) (Husk også at du skal give os besked om fortrydelsen, selv ved nægtelsen af pakken.)
 • Fortrydelsen skal anmeldes senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen, skal I senest 14 dage efter returnere forsendelsen.
 • Meddelelsen skal gives pr. mail til webshop@qliving.com. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret, samt udfylde de oplysninger der står i Standard fortrydelsesformularen. Behold selv en kopi af mailen, hvis der skulle opstå tvivl om hvorvidt den er sendt til Q Living.

Du får dine penge tilbage, hvis nedenstående betingelser er opfyldt:

 • Du har meddelt din fortrydelse og returneret varen i tide, og du skal kunne bevise, at varen er returneret.
 • Varen skal sendes med omdeling til: Q Living Aps, Valsømaglevej 71, 4100 Ringsted. (OBS! Pakker sendt til pakkeboks bliver ikke afhentet.)
 • Du dækker selv omkostningerne ved returforsendelsen, også hvis a) du afviser pakken eller b) undlader at hente den fra udleveringsstedet eller c) hvis du har opgivet forkert adresse. I de tilfælde vil du blive pålagt de ekstra forsendelsesomkostninger.
 • Du dækker for tabet, hvis returforsendelse bortkommer eller bliver beskadiget inden Q Living modtager den.
 • Q Living kan fratrække penge, hvis varens værdi er forringet, fx skadet eller bærer præg af at have været brugt udover, hvad man må i en butik. Dette inkluderer bl.a. huller, pletter, eller lugt. (Læs mere om værdiforringelse).

Sælger (Q Living) skal returnere pengene, når vi har modtaget varen retur og vurderet varens stand.

Obs.: I henhold til loven gælder fortrydelsesretten ikke i fx følgende tilfælde:

 • Levering af varer, som er fremstillet på særbestilling, efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
 • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

For flere oplysninger henviser vi til Lov om forbrugeraftaler samt information fra Forbrug.dk

Læs også Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser

Ved køb af tjenesteydelser har du en fortrydelsesret på 14 dage fra den dag aftales indgås.

Q Living henholder sig i øvrigt loven samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens information, blandt andet:

Tjenesteydelser og fortrydelse
Du har 14 dages fortrydelsesfrist, når du bestiller en ydelse. Fristen løber fra den dag, aftalen blev indgået.
Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
Når du bestiller en tjenesteydelse på nettet, må du enten vente 14 dage på at få den leveret – til fortrydelsesfristen er udløbet – eller du kan give dit udtrykkelige samtykke til, at den erhvervsdrivende kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist først slutter, når ydelsen er fuldt leveret. Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du alligevel fortryder:
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du være opmærksom på, at den erhvervsdrivende kan opkræve en rimelig betaling, for det arbejde, der allerede er leveret.

Særligt for digitalt indhold:
Bestiller du digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium, skal du også give dit samtykke, hvis du vil have materialet leveret, før fortrydelsesfristen udløber. Du skal have tilsendt en kopi af dit udtrykkelige samtykke, og du mister din fortrydelsesret, så snart udførelsen begyndes.

Hvad er et samtykke?
Der er her tale om et udtrykkeligt samtykke. Det betyder, at du selv skal vælge at give samtykket til leverandøren.”

Standard fortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Q Living Aps, Valsømaglevej 71, DK-4100 Ringsted, Danmark (e-mail: info@qliving.com)

 • Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
 • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
 • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
 • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
 • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
 • Dato

(*) Det ikke relevante udstreges

Husk også at vedlægge en kopi af fakturaen.

Information om betingelser ved tilbagelevering af varer

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (forbrug.dk) skriver:

”Varens stand, når du fortryder

Når du handler på nettet, må du som udgangspunkt pakke varen ud og undersøge den, på samme måde som ved et køb i en almindelig fysisk butik. Hvis varen er ubeskadiget, skal du have alle dine penge retur ved fortrydelse.

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen og kunne sælges videre til en anden kunde. Du må dog pakke den ud, undersøge den og vurdere dens egenskaber.

Du må fx prøve et stykke tøj, men ikke have det på til en fest. Du må pakke printeren ud og undersøge den, men du må ikke printe på den. Du må folde sengetøjet ud, men ikke sove i det.

Hvis varen bærer præg af at have været brugt ud over det eller er blevet skadet, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er sælgeren, der vurderer varens mulige værdiforringelse.”

Q Livings retningslinjer for fastsættelse af værdiforringelse af returvarer

Hvis du fortryder et køb, så vil Q Living fastslå den eventuelle værdiforringelse på den tilbageleverede vare. Dette vil bero på en vurdering i de enkelte tilfælde, men vi vil her oplyse om vores retningslinjer for, hvordan vi fastsætter en eventuel værdiforringelse.

 • Hvis en vare er pakket ud og originalemballagen, er blevet beskadiget og/eller varen ikke er pakket ordentligt sammen igen, så vil Q Living fastsætte en passende værdiforringelse af varen eller tage et gebyr for det arbejde og de udgifter vi måtte få i forbindelse med genopretning af originalemballage og/eller ordentlig genpakning af varen.
 • Hvis en vare er taget i brug, så vil Q Living fastsætte en værdiforringelse af varen eller tage et gebyr for det arbejde og de udgifter vi måtte få i forbindelse med genopretning af varens stand. I udgangspunktet gælder følgende retningslinjer for vores fastsættelse af disse værdiforringelser:
 • Q Living sælger normalt ikke brugte varer, og tilbageleverede brugte varer vil derfor ikke have nogen forretningsmæssig værdi for Q Living. Hvis en vare er taget i brug og leveres tilbage, så kan det forventes, at Q Living fastsætter værdiforringelsen således, at varen vurderes til at repræsentere en værdi svarende til 0 DKK eller et beløb der ligger under vores indkøbspris, dvs. vi tager udgangspunkt i indkøbsprisen og fratrækker de forskellige udgifter en afhænding af varen medfører. Vores timepris for dette arbejde er 500 DKK plus moms per påbegyndt time samt eventuelle andre udgifter til genopretning af varens stand.
 • Hvis en vare er blevet beskadiget (fx har fået ridser eller ikke længere fungere, som den skal, forårsaget af forhold, der ikke er dækket af garantien), så vil Q Living fastsætte værdiforringelse således, at den vurderes til at repræsentere en værdi svarende til 0 DKK eller vores indkøbspris fratrukket de forskellige udgifter vi måtte have til genopretning og afhænding af varen. Vores timepris for dette arbejde er 500 DKK plus moms per påbegyndt time.

Reklamationsret

Når du handler på på vores hjemmesider, www.earthing.dk eller www.qliving.com, har du 24 måneders reklamationsret. Hvis der er givet en garanti på mere end to år, kan du også lave reklamationer indenfor garantiperioden. Dette betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Dette er selvfølgelig betinget af, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldelse.

I tilfælde af fejl, mangler eller eventuelt udeblevne leverancer bedes du kontakte os umiddelbart efter at du er blevet opmærksom på problemet.

Obs: Send ikke varer retur til os, før du har været i kontakt med vores kundeservice. Måske kan vi afhjælpe problemet uden at du sender varen retur eller også sender vi dig en betalt returlabel, hvis der er tale om en berettiget reklamation. Således skal du ikke bruge penge på porto.
Q Living Aps
Valsømaglevej 71
4100 Ringsted

Tlf. 7022 4888
Email: info@qliving.com

Reklamationsbetingelser

Når du reklamerer til Q Living, har vi brug for følgende oplysninger (skriv oplysningerne på et stykke papir og læg den sammen med varen):

 • Ordrebekræftelses nummer og/eller:
 • Dit navn, adresse, E-mail, telefonnummer
 • Navnet af produktet
 • Beskrivelse af, hvad der præcist reklameres over.

Inden du eventuelt sender din reklamation til os

Inden du sender din reklamation til os er det altid en god idé at kigge i brugsanvisning en ekstra gang for at tjekke om du betjener produktet korrekt eller om der eventuelt er et afsnit vedrørende fejlfinding, hvor du kan tjekke om der er mulige løsninger på problemet.

Husk, at varen altid skal sendes tilbage i en passende beskyttende emballage, dvs. på samme måde, som da du modtog varen.

Reklamationsretten omfatter:

Dækning af alle omkostninger af forsendelse, arbejdsløn og reservedele i forbindelse med udbedring af fabrikations- eller materialefejl, der konstateres ved normal (privat) brug af produktet.

Bemærk: Skal en vare sendes tilbage eller til service vil vi sende eller maile en betalt portolabel, som blot skal printes ud. Vælger du selv at sende varen retur inden du har modtaget en returlabel dækker vi ikke for denne udgift.

Reklamationsretten omfatter ikke:

Normalt slid, udskiftning af sliddele, fejl eller skader direkte eller indirekte opstået som følge af overbelastning, fejlbetjening, misbrug, mangelfuld vedligeholdelse (se eventuelt brugsanvisningen for information om vedligeholdelse), fejlagtig tilslutning, brand, lynnedslag, spændingsvariationer og elektriske forstyrrelser, eller ved reparationer udført af andre end de anviste autoriserede servicefirmaer.

Reklamationsretten omfatter heller ikke fejl eller skader, som skyldes andre årsager end fabrikations- og materialefejl. Erstatning for eventuelle følgeskader, herunder skader på andre genstande, driftstab etc., dækkes heller ikke med mindre andet er lovmæssigt fastlagt.
Reklamationsretten kan være begrænset eller helt bortfalde, hvis produktet benyttes erhvervsmæssigt eller professionelt. (Dette vil normalt blive oplyst i forbindelse med købet).

Personlige oplysninger

 • Alle oplysninger behandles så diskret som muligt. Informationen bruges kun i forbindelse med levering, og vores e-mail-tjenester.
 • Alle kortoplysninger krypteres mellem din browser og PBS (Payment Business Service / De danske elektroniske betalingsudbyderes selskab) server.
 • Vi garanterer, at vi aldrig vil udleje, sælge eller på anden måde dele dine personlige oplysninger med en tredjepart.

Leveringstid

Lagervarer afsendes normalt inden en til tre arbejdsdage. Varer vi ikke har på lager afsendes normalt dagen efter at vi modtager dem.

 • Ordrer modtaget mandag til tirsdag og torsdag til fredag inden kl. 12, sendes samme dag.
 • Ordrer modtaget mandag, onsdag og torsdag efter kl. 12, sendes dagen efter.
 • Ordrer modtaget tirsdag efter kl. 12 sendes på torsdag.
 • Ordrer fredag efter kl. 12 og i weekenden bliver sendt mandag.

Priser

Alle priser er inkl. 25% moms. Vi hævder retten til at foretage prisændringer på ethvert tidspunkt og vi tager forbehold for at der kan forekomme (taste)fejl på hjemmesiden.

Forbehold

Med hensyn til webshoppen tager vi forbehold for tekniske fejl, stavefejl, fejl i oplysninger om produkter og fejl i priser. I den forbindelse forbeholder vi os retten til at annullere eller ændre en ordre.

Forsendelsesomkostninger

Vi vil som udgangspunkt altid bruge den billigste forsendelsesmetode. Leveringsomkostninger betales af kunden, og du vil kunne se de aktuelle omkostninger i forbindelse med køb og “check out”.

Du er også velkommen til at afhente dine varer fra vores kontor / lager på Valsømaglevej 71, DK-4100 Ringsted, men husk først at kontakte os for at aftale et tidspunkt.

Dækning ved beskadigelse eller bortkomst af varen under forsendelsen

 • Q Living er ansvarlig for en forsendelse, indtil den er leveret til kunden. Hvis en vare bliver beskadiget, eller pakken bortkommer under forsendelsen, vil vi naturligvis (gen)sende en ny.

Ansvar ved mangelfuld adresse eller uafhentet pakke

 • Som kunde har du ansvaret for at oplyse en korrekt leveringsadresse. Hvis den oplyste adresse er forkert eller mangelfuld, og speditøren derfor ikke kan levere pakken, vil pakken automatisk blive returneret til Q Living.
 • Hvis pakken ikke er blevet afhentet på posthuset inden udløbsdatoen, vil pakken ligeledes automatisk blive returneret til Q Living.
 • I begge situationer gælder, at de ekstra leveringsomkostninger, både returomkostninger og evt. (gen)forsendelsesomkostninger, vil blive pålagt kunden.
 • Hvis fejlen skyldes speditøren, vil denne normalt betale de ekstra leveringsomkostninger.

Betalingsbetingelser

Følgende kreditkort og betalingsmetoder kan bruges i vores webshop:

 • Dankort
 • e-Dankort
 • Visa
 • Visa-Electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • JCB Card
 • MobilePay

Når du foretager en betaling med dit kreditkort skal du skrive dit navn, kortnummer, udløbsdato og de 3 kontrolcifre på kortets bagside.
Det er gratis at betale med kreditkort, da vi betaler alle transaktionsomkostninger.

Betaling

Pengene trækkes ikke fra din konto før dit køb afsendes fra vores lager.
Når det gælder kurser, workshops, konferencer og andre events bliver beløbet trukket med det samme.

Sikkerhed

Alle oplysninger om dit kreditkort er beskyttede, hvilket betyder, at de er krypterede mellem din internetbrowser (kunden) og serveren hos PBS (Payment Business Service / De danske elektroniske betalingstjenesters selskab). Ingen af informationerne når vores kontor, men sendes direkte til PBS.

Kvittering

Kort tid efter din bestilling er accepteret, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Efterfølgende vil du – så snart din betaling er gået igennem – modtage en kvittering pr. e-mail.

E-handel og forbrugerrettigheder

Din ordre er underlagt almindelig dansk købelov. Der er mere information om købeloven her: https://www.forbrug.dk/Dine-rettigheder/Forbrugerguides/Koebelov

Cookies

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Se mere om vores brug af Cookies under Privatlivspolitik

Telefonopkald

Telefonerne er normalt åbne mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00-12.00. Hvis du ikke kommer igennem til os kan du lægge en besked på telefonsvareren og vi kontakter dig hurtigst muligt.
Telefon: 7022 4888

Kontakt og spørgsmål via E-mail

Spørgsmål modtaget via E-mail vil normalt blive besvaret inden for én arbejdsdag. E-mail: webshop@qliving.com

Vores oplysninger

Q Living APS
Valsømaglevej 71
DK-4100 Ringsted
Danmark

Telefon: +45 7022 4888
webshop@qliving.com

CVR-nr. 2991 6845

Bankoplysninger:

Merkur Bank:
Reg. nr. 8401
Kontonr.: 1270844