Forskning om Earthing (Grounding)

Den videnskabelige validering af Earthing idéen startede i 1998, da amerikaneren Clint Ober stillede sig selv et spørgsmål: kan vores helse tænkes at påvirkes af, om vi har direkte kontakt med jorden?

– Og kan der være negative konsekvenser ved at vi moderne mennesker isolerer os fra jorden, f.eks. ved at gå med isolerende sko?

Den forskning der siden er foretaget har demonstreret fascinerede beviser for at jordforbindelse skaber vigtige, positive forandringer i kroppens elektriske tilstand, med følgende positive effekter på kroppens evne til selvregulering og selvheling.

Vigtigheden af antioxidanter

Teorien bag Earthing er, at jordforbindelse lader frie elektroner strømme fra Jorden til vores krop. Man kan se Jorden som et enormt batteri, der grundet lynnedslag og andre vejrforhold har et konstant overskud af frie, negativt ladede elektroner. Når vi går igennem hverdagen uden jordforbindelse vil vores krop være i underskud af elektroner, men idet vi får fysisk (elektrisk) kontakt med Jorden så vil dens helende elektroner strømme ind i kroppen.

Kroppen er konstant udsat for frie radikaler, som er atomer eller molekyler, der er elektrisk “ude af balance”. De mangler en negativt ladet elektron og prøver at komme i balance ved at “stjæle” elektroner fra andre molekyler de kommer i nærheden af. Dette kan være en hudcelle, DNA, en nervecelle eller en hvilken som helst anden vigtig celle i kroppen. Det er denne mekanisme der gør, at frie radikaler skaber oxidativ stress – ældning af vores celler, som følge af at de mister elektroner. Og det er så netop her antioxidanter / de frie elektroner kommer os til undsætning, idet de kan neutralisere de frie radikaler.

De Earthing studier der er foretaget, og den feedback man har fået fra tusindvis af personer, der har jordet sig, giver et meget konsistent billede. Et billede der bl.a. peger på reduktion af inflammation og smerter, som igen kan forklares ved at kroppen tilføres elektroner, der modvirker frie radikaler.

Forskningsstudier om Earthing / Grounding (jordforbindelse af kroppen)

Herunder er nogle af de væsentlige forskningsstudier, der er lavet om earthing og de positive effekter af at jordforbinde kroppen.

Højreklik på et link og vælg “Gem som” for at gemme et studie som PDF fil.

Mere information

Find flere studier og mere information på The Earthing Institute’s hjemmeside

Ansvarsfraskrivelse: Her på Q Living's hjemmeside omtaler vi kendte effekter af fænomenet Earthing / jording: Dét, at man etablerer en elektrisk kontakt mellem kroppen og jordens overflade. Forskning har vist, at nogle effekter kan observeres umiddelbart, imens andre optræder efter længere tids Earthing. Earthing svarer til at gå med bare fødder på græs og er helt naturligt. På grund af muligheden for at kroppen re-justerer sig på forskellige måder, når man jordforbinder sin krop, anbefaler vi personer med helseproblemer eller medicinforbrug, at konsultere sin læge inden man starter med jording. Det er især relevant, hvis du tager blodfortyndende medicin, da jording af kroppen kan have en blodfortyndende effekt. Som forhandler af Earthingprodukter, hævder vi ikke at der er sundhedsfremmende effekter ved brug af selve produkterne, og brug af dem sker på eget ansvar.