Måling af mobilstråling og elektromagnetiske felter (EMF)

Søvnproblemer? Vi hjælper dig til at få et et lavstrålende soveværelse, og et sundere, naturligere boligmiljø. En af de bedste langsigtede investeringer du kan gøre for dit helbred.

Q Living tilbyder en bygningsbiologisk opmåling af din bolig eller dit kontor, samt rådgivning om, hvordan du kan reducere din eksponering for potentielt sundhedsskadelig stråling og elektromagnetiske felter (EMF).

Hvorfor bestille en opmåling?
Sådan foregår vores opmålinger
Begrænsninger ved en opmåling
Bygningsbiologi (Baubiologie)
Grænseværdier
Pris på opmåling

3D måling af elektriske og magnetiske felter i en børneseng

Hvorfor bestille en opmåling?

Mens debatten raser om hvorvidt mobilstråling, wifi og lignende er sundhedsskadelig, er der mange der ønsker at være på den sikre side og reducere sin eksponering nu. Det kan vi hjælpe med!

Vi hjælper dig med at gennemgå og opmåle din bolig, og giver dig konkrete, praktiske råd til hvordan du kan skabe et bedre boligmiljø for dig og din familie.

Tegning visende eksempler på EMF eksponering i hverdagen, fra wifi, mobilmaster, trådløs teknologi, elinstallationer mm

Måleinstrumenter gør den usynlige verden synlig

Vi kan ikke se eller høre mobilstråling – og de fleste kan heller ikke sanse den, med mindre man tilhører den del af befolkningen, der er eloverfølsom (EHS) eller særligt sensitiv. I Sverige vurderes 3 – 8% af befolkningen at være eloverfølsom i en eller anden grad, om end alle ikke selv er klar over det.

Med måleinstrumenter bliver den usynlige verden omkring os lige pludseligt synlig og hørbar, og vi kan bruge denne viden til at skabe bedre miljøer for mennesker og dyr.

Vi benytter os bl.a. af det bedste, professionelle måleudstyr man kan få, fra tyske Gigahertz Solutions. Udstyret er udviklet specielt med hensyn til at bruges til bygningsbiologiske* måleopgaver (* forklares længere nede), og anbefales af Instituttet for Bygningsbiologi, IBN.

Med professionelt måleudstyr og over 10 års erfaring kan vi ofte afdække og løse problemstillinger, der kan være vanskelige at komme til bunds med som lægmand, og med enklere måleudstyr.

Sten, der udfører målingerne, kender eloverfølsomhed/EHS på egen krop, og har derfor stor forståelse og sympati for de kunder der er ramt af dette.

Ønsker du at følge forsigtighedsprincippet?

Vil du være på forkant og proaktiv med hensyn til dit og din families helbred? Verden over advarer myndigheder og eksperter om sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling, samt magnetiske- og elektriske felter. Samtidigt gør telekomindustriens interessegrupper og købte forskere hvad de kan for at minimere lovgivninger eller negative nyheder, der i sidste ende kan påvirke deres handlefrihed og bundlinje. Og hvorfor skulle de ikke også det – de er virksomheder, og plejer sine egne interesser.

Erfaringen fra f.eks. brugen af bly, freon, DDT, asbest eller tobak, viser at der kan være enorme gevinster for industrien ved at forhale begrænsende lovgivning og nyheder om skadelige virkninger så længe som muligt. Derfor tog det 2 generationer (!) fra det tidspunkt hvor det stod klart at rygning var kræftfremkaldende, til det blev alment accepteret. I dag ved ”alle” at rygning er kræftfremkaldende.

Der findes mere end 10.000 videnskabelige rapporter der viser på sundhedsrisici relateret til elektromagnetiske felter, endda ofte ved niveauer der ligger langt under dagens officielle grænseværdier. Grænseværdier der udelukkende er baseret på at undgå kortvarig opvarmning af væv, og helt ser bort fra, at biologiske organismer er ekstremt komplekse, bio-elektriske systemer, der kan påvirkes på en lang række måder der ikke relaterer til opvarmning. Og, vi er i dag påvirket 24/7! Derfor giver det meget stor mening at følge forsigtighedsprincippet, og minimere sin eksponering for den tåge af elektromagnetiske felter, der i stigende grad invaderer vores liv og hjem.

Vil du vide mere om EMF?

Se et udvalg af videoer om EMF

Vi har samlet en lille spilleliste af videoer om EMF. Her kan du bl.a. se Dr. Dietrich Klinghardt, en af verdens dygtigste læger der arbejder med kroniske syge, fortælle om hvor vigtig en rolle EMF spiller for sygdom og helbredelse. Der er timevis med seriøs argumentation fra en række anerkendte EMF forskere fra hele verden. Prøv at kigge listen igennem, og se hvad der taler til dig.

Sådan foregår vores opmålinger

En opmåling tager normalt 1½-3 timer afhængigt af boligens størrelse og dine personlige ønsker til, hvilke felter og strålingstyper, der skal måles på. Vi plejer at fokusere på soveværelser, arbejdspladser og andre områder, hvor mennesker opholder sig i længere perioder.

Trin 1 – Opmåling

Vi laver en grov skitse af boligen og noterer de måleværdier vi opmåler i forskellige rum. Vi kan måle nedenstående parametre, og foretager sammen med dig en vurdering af hvor meget vi skal måle og hvad som er relevant i din situation:

 • Højfrekvent stråling (radiobølger / mikrobølger) fra f.eks. mobilmaster, trådløst netværk (Wi-Fi), trådløse telefoner (DECT), mikrobølgeovne og babyalarmer.
 • Lavfrekvente elektriske felter fra husets elektriske installationer og -udstyr
 • Lavfrekvente magnetiske felter fra husets elektriske installationer og -udstyr
 • Højfrekvent støj i husets elektriske 220 V installationer (også kald beskidt strøm eller “dirty electricity”)
 • Kropsspænding (body volt)
 • Statiske elektriske felter, hvis relevant
 • Statiske magnetiske felter, hvis relevant

Trin 2 – Evaluering

Efter opmålingen sætter vi os sammen og gennemgår måleprotokollen, samt diskuterer hvor der kan og bør sættes ind for at reducere høje eller unødvendige helbredsbelastninger. Der er mindst tre vigtige hensyn der spiller ind:

 1. Hvor sensitiv(-e) er husets beboere? Eloverfølsomme, børn, gravide, syge eller andre særligt sensitive personer kræver særlige hensyn.
 2. Hvor høje måleværdier har vi fundet og hvordan ligger de i forhold til de grænseværdier der anbefales af forskellige eksperter?
 3. Økonomi? Meget kan ofte gøres uden at bruge en krone, men der er også personer der investerer mange penge i at etablere et ekstremt lavstrålende og naturligt miljø. Man kan altid vælge at starte med de oplagte og billige tiltag, og så efterfølgende vurdere om man ønsker at lave yderliggere forbedringer.

Trin 3 – Handling

Det næste og naturlige trin er at tage handling på de nye indsigter.

 • Der vil oftest være tiltag der ligger lige til højrebenet og kan iværksættes med det samme i forbindelse med vores besøg. I andre tilfælde skal du ud og købe bedre løsninger, til at erstatte ting som viser sig at være problematiske (fx ny babyalarm, lyspærer, kablede løsninger mm).
 • Hvis der skal kraftigere skyts til, og der f.eks. skal bestilles afskærmende farve, gardiner eller baldakiner (“myggenet”) til kraftig afskærmning af en sengeplads, så kan vi være behjælpelige med at anskaffe dette til konkurrencedygtige priser.
 • Hvis vi identificerer mistænkte fejl i de elektriske installationer henviser vi videre til en autoriseret elinstallatør. Q Living samarbejder bl.a. med Steftech.dk, som vi har positive erfaringer med.
 • Eventuel efterfølgende kontrolmåling

Begrænsninger ved opmålinger

Det skal bemærkes at vi kun udfører vejledende målinger. Hvis man ønsker certificerede målinger så stilles der store krav til udstyr og målemetoder, og prisen bliver en helt anden. Men samtidig vil vi pointere, at målinger med vores udstyr giver et temmelig præcist billede af det aktuelle strålingsniveau / feltstyrken. I forhold til bygningsbiologiske opmålinger kan man ikke få bedre udstyr end det vi bruger.

Endvidere laves målingerne over kort tid, hvilket betyder at man ikke fanger de udsving der kan være over døgnet. Af denne anledning kan det være hensigtsmæssigt at booke en tid hvor man kan forvente at niveauet er højt. Dvs. at hvis man bor i en boligblok så er det mere retvisende at måle efter arbejdstid, hvor folk er kommet hjem og bruger sit Wi-Fi. telefoner etc. Hvis det ønskes har vi også mulighed for at foretage langtidsmålinger (loggning).

Bygningsbiologi (Baubiologie / Building-Biology)

Grænseværdier for sovepladser

Ved måling og evaluering tages der udgangspunkt i de grænseværdier for stråling og felter, der er udviklet af det tyske Institut for Bygningsbiologi (Institute of Building Biology + Sustainability – IBN. Vi fokuserer specielt på elektriske felter, magnetiske felter og radiofrekvent stråling.

De tyske standarder for bygningsbiologi, eller “baubiologie” som de kalder det, er helt unikke på verdensplan. Med en holistisk indgangsvinkel ser man på sammenhængen mellem os mennesker, og de miljøer vi bor og arbejder i, med henblik på at skabe miljøer der harmoniske, sunde og nærende at opholde sig i. Se de bygningsbiologiske grænseværdier for soveværelser (SBM2015)

Bygningsbiologer over hele verden har gennemført titusindvis af denne type målinger de seneste 35 år, og på det grundlag udviklet grænseværdier, som er baseret på virkeligheden. Dvs. på det folk faktisk oplever på sin egen krop, og på de niveauer man erfaringsmæssigt skal ned på for at syge eller sensitive mennesker oplever at blive bedre. Standarderne bliver løbende udviklet, i et samarbejde mellem bl.a. læger, behandlere, ingeniører og bygningsbiologer.

Bygningsbiologernes grænseværdier er meget konservative, og ligger i mange tilfælde langt under myndighedernes officielle retningslinjer. Ikke desto mindre er der rigelig erfaring for, at de bygningsbiologiske grænseværdier er fornuftige. Af denne anledning vurderer Q Living ikke de målte værdier op imod grænseværdier fra myndigheder m.fl., med mindre kunden specifikt ønsker dette.

Herunder er vist de 4 parametre vi plejer at have fokus på, når vi laver målinger.

Bygningsbiologiske grænseværdier for soveværelser, SBM-2015 (Maes). Kort udgave, med Q Living's tilføjelse af DE

Grænseværdier baseret på forsigtighedsprincippet

De bygningsbiologiske grænseværdier er baseret på forsigtighedsprincippet. De er specielt designet til soveområder, da søvnperioden er vores vigtigste periode for regenerering, og en forstyrret søvn på sigt er forbundet med sundhedsrisici.

De er baseret på årtiers erfaring og viden fra det bygningsbiologiske samfund, og de fokuserer på det opnåelige. Derudover konsulteres videnskabelige undersøgelser og andre anbefalinger. Med den professionelle tilgang hjælper de bygningsbiologiske testmetoder med at identificere, minimere og undgå miljømæssige risikofaktorer inden for den enkeltes mulighedsramme.

Det er standardens mål at identificere, lokalisere og vurdere mulige risikokilder ved at overveje alle underkategorier på en helhedsorienteret måde, samt at benytte de bedste diagnostiske værktøjer og analytisk ekspertise til at skabe indendørs livsmiljøer, der er så eksponeringsfrie og naturlige som praktisk muligt.

De bygningsbiologiske grænseværdier opererer med 4 kategorier.

Ingen afvigelse
(No Anomaly)
Let afvigelse
(Sligt Anomaly)
Alvorlig afvigelse
(Severe Anomaly)
Ekstrem afvigelse
(Extreme Anomaly)
Denne kategori giver den højeste grad af forsigtighed.

Den afspejler ueksponerede, naturlige forhold, eller det fælles og næsten uundgåelige baggrundsniveau i vores moderne livsmiljø.

Ud fra et forsigtigheds-princip, og især med hensyn til sensitive* og syge mennesker, bør der foretages korrigerende handlinger, hvor det er muligt.

(* dvs. børn, gravide, syge, eller andre særligt sensitive personer, fx med EHS).

Værdier i denne kategori er ikke acceptable ud fra et bygningsbiologisk synspunkt. De kræver handling. Afhjælpning bør gennemføres snart.

Ud over adskillige casestudier angiver videnskabelige studier biologiske virkninger og sundhedsmæssige problemer indenfor dette referenceområde.

Disse værdier kræver øjeblikkelig og grundig handling.

I denne kategori kan internationale retningslinjer og anbefalinger for offentlige og erhvervsmæssige eksponeringer være nået, eller endda overskredet.

Hvis der identificeres flere risikokilder inden for en enkelt underkategori, eller for forskellige underkategorier, bør man være mere kritisk i den endelige vurdering (cocktaileffekt).

Vejledende princip:
Enhver risikoreduktion er værd at sigte mod. Retningslinjerne er er ment som en vejledning. Naturen er den ultimative standard.

Pris på opmåling

Kontakt os

Kontakt os på email info@qliving.com eller telefon 7022 4888 hvis du vil høre mere eller ønsker at bestille en opmåling.

Vi afholder også foredrag om helse, elektromagnetiske felter og samspillet med kroppens bioelektriske systemer. Kontakt os for mere information.

Kontakt os
Sten Augsburg